findbogen.dk
(0)

Vis/skjul udvidet muligheder


Filtre: Antikvariatet Gorm den Gamle

Viser 51-100 af 16054 titler

Næste  FørsteForrigeSidste

Leth, Johan Frederik. Provst i Salling Herred og Sognepræst i Svanninge
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 1570

Dimensioner: 21 x 27,5 cm / 15,5 x 19 cm. Type: Litografi. Foranstaltet af Skolelærerne i Salling Herred. Efter Photographi. Litografi opklæbet på karton, sidstnævnte med fire små huller efter gl. insektangreb. Ellers et meget flot, helt rent eksemplar.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 95,00

Læg i kurv

Lindestolpe, Johan
Udgivet år: Senere tryk -
Bog ID: 559

Dimensioner: Trykfalse 12 x 16,5 cm. Type: Kobberstik. Johan Linder, adlet Lindestolpe (1678-1723) var svensk læge og medicinsk assessor. Senere tryk på lys bruntonet, vandmærket papir. Meget flot eksemplar. Velegnet til indramning

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 139,00

Læg i kurv

Litteratur 80 - en almanak
Forlag: Tiderne Skifter - Udgivet år: 1980 - Antal bind: 1 - Antal sider: 136 - Indbinding: Hæftet - Tilstand: Med brugsspor -
Bog ID: 2582

[Litteraturlæsninger - Litteraturkritik]. ISBN 87-7445-055-7. Red. Claus Clausen. Omslagsill. af Roald Als. En guide til årets danske litteratur. Ill. i s/h.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 69,00

Læg i kurv

Litteratur 84 - en almanak
Forlag: Tiderne Skifter - Dansklærerforeningen - Udgivet år: 1980 - Antal bind: 1 - Antal sider: 174 + (2) - Indbinding: Hæftet - Tilstand: Med brugsspor -
Bog ID: 2583

[Litteraturlæsninger - Litteraturkritik]. ISBN 87-7445-1925-8. Red. May Schack og Carsten Jensen. Omslagsill. af Hans Henrik Lerfeldt (Double Image). En guide til årets danske litteratur. Ill. i s/h.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 79,00

Læg i kurv

Lyngbye, k. J.
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 440

Dimensioner: Trykfalse 11 x 16 cm / Papirmål 15,5 x 20,5 cm. Type: Radering. Portræt. Radering udført af Magnus Petersen. K. J. Lyngbye var dialektforsker. I årene 1854-1870 foretager han dialektoptegnelser overalt i Jylland efter et streng videnskabeligt mønster, og han udvikler 1855-1856 den første danske lydskrift (som dialektforskere benytter helt frem til århundredskiftet). Særdeles rent og pænt eksemplar; nederste kant noget ulige afskåret. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 79,00

Læg i kurv

Lynæs - Fiskerleiet Lynæs, med "Dansk Fiskeriforenings" Etablissement
Udgivet år: 11/04-1875 - Udgave: Fra: Illustreret Tidende, Nr. -
Bog ID: 693

Dimensioner: 23,5 x 16,5 cm. Type: Xylografi. Prospekt af Lynæs Havn ved Hundested. Tegnet efter naturen af Carl Baagøe. Meget fint snit, som pryder det øverste af side fra Ill. Tidn. (på den nederste, ombukkede del af siden ses et xylografi af "Luthers Ankomst til Wartburg", efter et billede af Paul Thumann). Velegnet til indramning, evt. m. passepartout. Illustreret Tidende skildrede i perioden 1859-1924 sin samtid på en enestående måde: med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi samt ikke mindst dets mange fine illustrationer. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 109,00

Læg i kurv

Lystrup, Herregaarden
Udgivet år: Formentlig 1860'erne - Udgave: Nordisk Billed-Magazin -
Bog ID: 681

Dimensioner: 20 x 13 cm. Type: Stik. Prospekt. Herregården Lystrup ligger ved Faxe. Selve slottet er opført 1579 af rigskansler Eiler Grubbe i nederlandsk renæssancestil Papir er lidt nusset ved marginer. Et udmærket eks. i øvrigt m. brede marginer. Velegnet til indramning. Nordisk Billed-Magazin var et "underholdende og belærende ugeskrift for alle stænder", som udkom i perioden 1862-1878. / F. E. Bordings Trykkeri har rødder langt tilbage. Idag er det en af de førende grafiske koncerner i Skandinavien.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 119,00

Læg i kurv

LÆS. Litteratur Æstetik Sprog. 1991, nr. 14 (9. årgang)
Forlag: Udgivet af Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet - Udgivet år: 1991 - Antal bind: 1 - Antal sider: 124 - Indbinding: Hæftet. - Tilstand: Pænt eksemplar -
Bog ID: 2380

[Litteraturlæsninger - Litteraturkritik]. Tema: Modernismelæsninger. I skriftserie fra Inst. f. Nordisk Sprog og Litteratur.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 60,00

Læg i kurv

Lövenskiold, L.
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 551

Dimensioner: Papirmål 13,5 x 19.5 cm. Type: Radering. Portræt af officer i halvprofil med fane i norsk(?) landskab. Papir lidt gulnet langs kanter, ellers et udmærket eks. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 69,00

Læg i kurv

Lövenskjold, Severin
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 1561

Dimensioner: Papirmål ca. 16,5 x 25 cm. Type: Litografi. Litografi, portræt af geheimekonferensråd Severin Løvenskjold, som bl.a. var bygherre på Christian IX's Palæ på Amalienborg, indtil han i 1754 kom i pengenød og måtte overdrage byggeriet til anden side. Med et par enkelte ubetydelige pletter plus let gulning ved øverste kant. Et pænt eksemplar generelt.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 69,00

Læg i kurv

Magnussen, Finn
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 1919

Dimensioner: Ca. 14,5 x 20,5 cm. Type: Litografi. Portræt i halvfigur. Litografi. Finn Magnusen (eller Finnur Magnússon) (1781-1847) var islandsk oldgransker og mytolog, gehejmearkivar og etatsråd. Han oversatte bl.a. Den ældre Edda til dansk. Hans hovedværk er "Eddalæren og dens Oprindelse". Et pænt eksemplar med et lille knappenålsstort hul øv. t.v., tillige med en enkelt plet i øv. v. hjørne. Afsmitning fra to-spaltet tekst anes i papiret.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 69,00

Læg i kurv

Manderström
Udgivet år: Ca. 1860 -
Bog ID: 1581

Dimensioner: Papirmål ca. 15 x 22 cm. Type: Litografi. Portræt. (Christopher Rutger Ludvig) Manderström var svensk udenrigsminister. Papir med let gulning ved øv. kant, kanter lidt ujævnt klippede. Generelt et meget pænt litografi. Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868) var dansk litograf og portrætmaler. Han var i 1837 medstifter af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som med skiftende ejere kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 69,00

Læg i kurv

Margrete, Dronning
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 1565

Dimensioner: Papirmål ca. 11,5 x 16,5 cm. Type: Stik. Margrete I (1353-1412) var Danmarks første kvindelige regent (i hvert fald nominelt) og regerede landet i perioden 1375-1412. Hun var tillige regent for Norge 1388-1412 og for Sverige 1389-1412. Hun regnes som grundlæggeren af Kalmarunionen. Nydeligt gammelt stik på karton. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 60,00

Læg i kurv

Marie Sophie Frederikke. Frederik den Sjettes Gemalinde
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 1577

Dimensioner: Trykfalse 14 x 19,5 cm. Type: Stik. Portræt. Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassel (1767-1852) blev gift med Frederik VI i 1790. Meget fint, helt rent gammelt stik. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 89,00

Læg i kurv

Marstrand, V. N.
Udgivet år: Formentlig 1930'erne -
Bog ID: 441

Dimensioner: Papirmål 17 x 26 cm. Type: Litografi. V(ilhelm) N(ikolaj) Marstrand (1884-1955) var dansk arkitekt og bygningsingeniør. Sønnesøn af maleren Wilhelm Marstrand. Et fint eks. Billedteksten lyder: Professor V. N. Marstrand. Det er nok lidt af en tilsnigelse, idet Marstrand ganske vist deltog i konkurrencen om et professorat i historie ved Kbh. Univ. 1936, men han fik ikke stillingen.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 79,00

Læg i kurv

MedieKultur. 1991. Nr. 15
Forlag: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark - Udgivet år: 1991 - Antal bind: 1 - Antal sider: 129 - Indbinding: Hæftet. - Tilstand: Med lette brugsspor -
Bog ID: 2829

[Periodika - Massemedier]. Tema: Radio. Redaktion: Jørgen Bang m.fl. Ill. i s/h.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

MedieKultur. 1991. Nr. 16
Forlag: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark - Udgivet år: 1991 - Antal bind: 1 - Antal sider: 116 - Indbinding: Hæftet - Tilstand: Pænt eksemplar -
Bog ID: 2830

[Periodika - Massemedier]. Tema: Trykt presse. Redaktion: Jørgen Bang m.fl. Ill. i s/h.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

MedieKultur. 1992. Nr. 17
Forlag: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark - Udgivet år: 1992 - Antal bind: 1 - Antal sider: 85 + (1) - Indbinding: Hæftet - Tilstand: Med lette brugsspor -
Bog ID: 2831

[Periodika - Massemedier]. Tema: TV efter monopolbruddet. Redaktion: Jørgen Bang m.fl. Ill. i s/h.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

MedieKultur. 1992. Nr. 18
Forlag: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark - Udgivet år: 1992 - Antal bind: 1 - Antal sider: 87 + (1) - Indbinding: Hæftet - Tilstand: Med lettere brugsspor -
Bog ID: 2832

[Periodika - Massemedier]. Tema: Musik & Medier. Redaktion: Jørgen Bang m.fl. Ill. i s/h.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

MedieKultur. 1992. Nr. 19
Forlag: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark - Udgivet år: 1992 - Antal bind: 1 - Antal sider: 87 + (1) - Indbinding: Hæftet - Tilstand: Med lettere brugsspor -
Bog ID: 3314

[Periodika - Massemedier]. Tema: TV-konkurrencens æstetik. Redaktion: Jørgen Bang m.fl. Ill. i s/h.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

Melodisamling til De Unges Sangbog
Forlag: Udgivet af K.F.U.M. og K.F.U.K. ved C. C. Gad / De Unges Forlag - Udgivet år: 1925 - Antal bind: 1 - Antal sider: 246 - Indbinding: Kartonbind med lærredsryg - Tilstand: Slidt eksemplar -
Bog ID: 2479

[Musik - Sang - Dans]. Tvær 4to. Meget slidt på ryg (revnet i falser) plus lidt nusset på omslag.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 89,00

Læg i kurv

Menneskelegemet. Naturens mesterværk I-II
Forlag: Det Bedste af Reader's Digest A/S - Udgivet år: 1966 - Antal bind: 2 - Antal sider: 768 - Indbinding: Halvfablea. - Tilstand: Som ny -
Bog ID: 2502

[Medicin - Lægevidenskab]. Konsulent: Læge Erik Münster. Ill. i s/h og farver. Et populært værk, som giver en udmærket oversigtsfremstilling af menneskekroppen.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 95,00

Læg i kurv

Moe, Jørgen
Udgivet år: Ca. 1900 -
Bog ID: 558

Dimensioner: 16 x 24 cm. Type: Stik. Jørgen (Engebretsen) Moe (1813-1882) var norsk biskop og eventyrsamler. Han er mest kendt for sammen med Peter Christen Asbjørnsen at indsamle og nedskrive norske folkesagn og -eventyr. Fint eksemplar. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 69,00

Læg i kurv

Moltke, a. W.
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 433

Dimensioner: Ca. 16 x 20 cm. Type: Litografi. Adam Wilhelm Moltke (1785-1864), lensgreve til Bregentved. Beklædte flere regeringsposter som premierminister, udenrigsminister, finansminister og marineminister. Svagt brunplettet, opklæbet på karton. Billedtekst: A. W. Moltke / Premier- og Udenrigsminister. Velegnet til indramning m. passe partout.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 95,00

Læg i kurv

Moltke, Adam Vilhelm, Greve til Bregentved
Forlag: S. Triers Forlag - Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 557

Dimensioner: Papirmål 16 x 25 cm. Type: Stik. Portræt. Adam Wilhelm Moltke (1785-1864) var landets største godsejer samt statsmand med en lange række funktioner, bl.a. som finansminister, både under de to sidste enevoldskonger samt i tiden derefter. Papir m. enkelte, knap synlige småpletter. Ellers et meget fint eksemplar. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 95,00

Læg i kurv

Nakskov - Industriudstillingsbygningen i Nakskov
Udgivet år: 13/09-1868 - Udgave: Fra: Illustreret Tidende, Nr. -
Bog ID: 655

Dimensioner: 23,5 x 16,5 cm. Type: Xylografi. Prospekt. Efter en tegning af Chr. Deichmann. Papir lidt aldersbetinget gulnet ved ned. og h. margin. Lidt tekst fra artikel ses i øv. margin samt på bagsiden. Et udmærket eks. i øvrig. Velegnet til indramning m. passepartout. -- Illustreret Tidende skildrede i perioden 1859-1924 sin samtid på en enestående måde: med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi samt ikke mindst dets mange fine illustrationer. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 95,00

Læg i kurv

National Geographic - Danmark. Nr. 13 2002-2003
Udgivet år: 2002 - Antal bind: 1 - Antal sider: 112 - Tilstand: Med lettere brugsspor -
Bog ID: 2414

[Geografi - Periodika]. Dansk udgave.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 60,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 148, No. 5, November 1975
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1979 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 583-726 - Indbinding: Hæftet -
Bog ID: 922

Includes Double-Sided Supplement Map: The World. Cover Features: Christopher Columbus and the New World He Found - Chinatown, The Gilded Ghetto - Trek to Lofty Hunza-and Beyond - Library of Congress: The Nation's Bookcase - Romania: Maverick on a Tightrope - Manitoba's Fantastic Snake Pits. Moderate signs of use. A little spine rubbing, and damage/creasing to lower spine end. Else a good copy.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 155, No. 3, March 1979
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1979 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 293-444 - Indbinding: Hæftet -
Bog ID: 921

4to. Includes Special Tear-Out Guide: Wildlife Refuges of the United States. Cover Features: A Chance to Grow - Island, Prairie, Marsh, and Shore - Triumph and Tragedy on Annapurna - Belgium: One Nation Divisible - Denver, Colorado's Rocky Mountain High - Nigeria Struggles with Boom Times. Some spine rubbing, small damage to upper spine end. Else a good copy.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 156, No. 5, November 1979
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1979 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 585-732 - Indbinding: Hæftet -
Bog ID: 920

Cover Features: The Desert: An Age Old Challenge Grows, Winged Victory of "Gossamer Albatross", Which Way Oahu?, Incredible World of the Deep-Sea Oases, Hong Kong's Refugee Dilemma. Moderate signs of use. A little spine rubbing and cover soiling.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 157, No. 2, February 1980
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1980 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 143-290 - Indbinding: Hæftet -
Bog ID: 928

4to. Cover Features: Visit to Forbidden Tibet - The Pesticide Dilemma - Tunesia: Sea, Sand, And Succes - White Mountain Apache; Their Past and Future; A Maiden comes of Age; Seeking th Best of Two Worlds. Some rubbing to spine edges, and upper corner of front wrapper, a few stains and nicks. Else a good copy.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 158, No. 1, July 1980
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1980 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 1-142 - Indbinding: Hæftet -
Bog ID: 931

4to. Includes: Double Map Supplement: China and Its Peoples. Cover Features: Ancient Bulgaria's Golden Treasures - Shanghai "Muscle and Smoke", Born-Again Giant - Pony Express, Legend and Fact - Return to Uganda - The Bulgarians - Giant Otters in Peril. Some rubbing to spine edges, and upper corner of front wrapper, a few foxmarks and some soiling to front wrapper. Else a good copy.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 158, No. 2, August 1980
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1980 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 143-284 - Indbinding: Hæftet -
Bog ID: 933

4to. Cover Features: Man's 80 Centuries in Veracruz - Water Our Most Precious Resource - Here's to Milwaukee - Bordeaux-Fine Wines and Fiery Gascons - Baloon "Kitty Hawk" Crosses North America - The Wild World of Compost. Front wrapper and spine rather worn (cracked at head). Else a good copy.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 158, No. 4, October 1980
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1980 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 427-566 - Indbinding: Hæftet -
Bog ID: 932

4to. Cover Features: Bamboo The Giant Grass - My Chesapeake-Queen of Bays - The Pompidou Center Captivates Paris - Gauchos: Last of a Breed - Albania Stands Alone - Nature's Kingdom on a High Rock Ledge. Generel wear/soiling to wrappers, some wear to upper corner of front wrapper, small damage to lower spine end. Else a good copy.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 158, No. 5, November 1980
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1980 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 567-702 - Indbinding: Hæftet. -
Bog ID: 934

4to. Cover Features: Windsor Castle - Queen Mary's Doll's House - Africa's Elephants-Can They Survive? - Arnhem Land Aboriginals Cling to Dreamtime - Tale of Twin Cities: Minneapolis and St. Paul - Baja's Murals of Mystery. Front wrapper with a few scratches at upper left corner, moderate wear to spine. Else a good copy.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

National Geographic Magazine, Volume 158, No. 6, December 1980
Forlag: National Geographic Society - Sprog: Engelsk - Udgivet år: 1980 - Washington D.C. - Udgave: First Edition - Antal sider: 703-850 - Indbinding: Hæftet. -
Bog ID: 935

4to. Includes: Double Map Supplement: Aztec World, Mexico-Central America. Cover Features: The Aztecs - Tenochtitlan, Seat of an Empire - Unearthing the Great Temple - Coal versus Parklands - New Course for Portugal - Fátima, Beacon of Faith - Way of the Jackal. Wrappers worn, with abrusion at upper right corner (front), and some small nicks at edges, light creasing, damage to spine ends. Else a good copy.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 70,00

Læg i kurv

Odder - Prospect af Landsbyen Odder med Omegn
Udgivet år: 1868 - Udgave: Fra Illustreret Tidende, Nr. 4 -
Bog ID: 540

Dimensioner: Ca. 23.5 x 15 cm. Type: Xylografi. Prospekt. Tegnet af G. Christensen. Fra Ill. Tidn. 1868. Et meget fint eksemplar. Velegnet til indramning m. passe partout. Årstallet 1867 anført m. blyant på ned. margin. Illustreret Tidende skildrede i perioden 1859-1924 sin samtid på en enestående måde: med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi samt ikke mindst dets mange fine illustrationer. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 119,00

Læg i kurv

Parti af Himmelbjerget
Udgivet år: Ca. 1870 - Udgave: Formentlig fra Nordiske Billed -
Bog ID: 526

Dimensioner: Papirmål 27 x 20 cm. Type: Xylografi. Prospekt. Landskabsbillede fra Søhøjlandet. Pænt og rent eksemplar. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 119,00

Læg i kurv

Phister, Fru
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 434

Dimensioner: 6x9 cm / 15x19. Type: Fotografi. Privat fotografi. Fru (Louise) Phister (1816-1914) var skuespiller og gift med kollegaen Joachim Ludvig Phister (1807-1896), som regnedes for en af det 19. årh. mest fremragende fremstillere af komiske Holbergfigurer. Foto opklæbet på karton. Med håndskrift i blæk tilføjet "Fru Phister / Privat".

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 45,00

Læg i kurv

Punch, or The London Charivari. 22.-23.
Forlag: Punch Office, Fleet Street London - Udgivet år: 1852 - Antal bind: 1 - Indbinding: Halvlæder - Tilstand: Meget slidt eksemplar -
Bog ID: 2518

[Humor - Satire - Comics]. Half-leather, contains several copies of punch beginning with: No. 549. Vol. The Twenty-Second. January 17, 1852 to No. 595. Vol. The Twenty-Third. December 4, 1852. Heavily worn and rubbed, binding lose, old name (1859) on front page down. All pages present.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 120,00

Læg i kurv

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. Nr. 29. Oktober 1996
Forlag: Institut for Religionsvidenskab - Udgivet år: 1996 - Århus - Antal sider: 112 - Indbinding: Hæftet. -
Bog ID: 1425

Indhold: Hellighed; Septuaginta; Jesus; Dæmonsprog; Etnicitet. Dette nummer indeholder desuden to anmeldelser. Tidskriftet redigeres af en blandet redaktion. With summaries in English. Pænt eksemplar uden understregninger og lign.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 60,00

Læg i kurv

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. Nr. 30. Marts 1997
Forlag: Institut for Religionsvidenskab - Udgivet år: 1997 - Århus - Antal sider: 120 - Indbinding: Hæftet. -
Bog ID: 1424

Tema: Rent og urent. Dette nummer indeholder desuden indeks for numrene 21-30. Tidskriftet redigeres af en blandet redaktion. With summaries in English. Pænt eksemplar uden understregninger o.l.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 60,00

Læg i kurv

Rosenvold ved Veile Fjord, Herregaarden
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 511

Dimensioner: Papirmål 24,5 x 17,5 cm. Type: Xylografi. Prospekt. Herregården Rosenvold ligger lige øst for Vejle på nordsiden af Vejle Fjord. Meget fint eksemplar. Må være tegnet af B. Olsen. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 130,00

Læg i kurv

Rugaard
Udgivet år: 19. årh. - Udgave: Fra Nordisk Billed-Magazin -
Bog ID: 504

Dimensioner: Papirmål ca. 22 x 16,5 cm / Billedmål 18 x 11,5 cm. Type: Stik. Prospekt. Rugaard Gods ligger på Syddjursland ikke langt fra Ebeltoft. Fra Nordisk Billed-Magazin. Pænt eksemplar; marginer en anelse nussede. Velegnet til indramning. /Nordisk Billed-Magazin var et "underholdende og belærende ugeskrift for alle stænder", som udkom i perioden 1862-1878. / F. E. Bordings Trykkeri har rødder langt tilbage. Idag er det en af de førende grafiske koncerner i Skandinavien.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 89,00

Læg i kurv

Römer, Ole. Föd 25. Sept. 1644, död 24. Aug. 1710
Udgivet år: Ca. 1800 - Udgave: Ukendt oprindelse -
Bog ID: 1912

Dimensioner: Ca. 11 x 16,5 cm. Type: Punktstik. Portræt. Ole (Christensen) Rømer (1644-1710) var dansk astronom, ingeniør og politidirektør. Pænt og rent eksemplar. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 95,00

Læg i kurv

Sandbjergs Hovedgaard ved Alssund, Grevskabet
Udgivet år: 19. årh. - Udgave: Muligvis fra Ill. Tidn. -
Bog ID: 476

Dimensioner: 23,5 x 15 cm. Type: Xylografi. Prospekt. Sandbjerg på Als i Sønderjylland fungerer i dag som Aarhus Universitets kursusejendom. Ganske let brunplettet, ellers et fint eksemplar. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 95,00

Læg i kurv

Scavenius, D. Laurentius Martini
Sprog: Latin - Udgivet år: 18. årh. - (København) -
Bog ID: 1920

Dimensioner: Trykfalse ca. 14 x 18,5 cm /Papirmål ca. 18 x 23 cm. Type: Kobberstik. Portræt af den sjællandske biskop Scavenius (1589-1655). Stukket og tilvirket af den kendte kobberstikker I. Haas. Særdeles flot og rent eksemplar. Med latinsk indskrift. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 269,00

Læg i kurv

Schöning, Gerhard
Udgivet år: 19. årh. -
Bog ID: 556

Dimensioner: Papirmål 20 x 25 cm. Type: Litografi. Portræt i trekvartprofil. Litografi efter E. H. Løfflers maleri. Gerhard Schöning (1722-1780) var norskfødt historiker. Hans Hovedværk er "Norges Riges Historie", som skulle være et sidestykket til Suhms "Danmarks Historie". Han nåede imidlertid kun at skrive de første tre bind, som udkom i årene 1771-81, inden sin død. Karton lidt svagt og spredt småplettet, ellers et meget fint eksemplar (før skrift). Velegnet til indramning. Følgende er anført m. blyant under portrættet: "Gerhard Schöning efter E. H. Løfflers Maleri" samt i ned. h. hjørne: "22 Mar* 1722 + 1780. 18. Juli".

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 119,00

Læg i kurv

Silkeborg - Udsigt fra Frederikkeshøi i Vesterskoven ved Silkeborg
Udgivet år: Ca. 1875 - Udgave: Formentlig fra Nordiske Billed -
Bog ID: 525

Dimensioner: Papirmål 24,5 x 17,5 cm. Type: Xylografi. Sølandskab. For Silkeborg mere end for nogen anden dansk købstad har skoven været en vigtig faktor i byens udvikling og liv. Her i Vesterskoven foretog engang H. C. Andersen udflugter med Michael Drewsen, doktor Ryge og andre fra det velstående borgerskab. Rent og pænt xylografi m. stemningsfuldt motiv. Velegnet til indramning.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 119,00

Læg i kurv

Skjoldnæsholm i Sælland
Forlag: C. A. Reitzels Forlag - Udgivet år: 1859 - Kbh. - Udgave: Fra Prospecter af danske Herre -
Bog ID: 971

Dimensioner: Papirmål 25 x 20 cm. Type: Litografi. Prospekt. Litografi af J. Hellesen efter tegning af F. Richardt. Skjoldenæsholms historie kan spores tilbage til 1348. Den nuværende hovedbygning er opført i flere tempi. Selve hovedfløjen er opført i 1766 i nyklassicistisk stil. Herregården fungerer i dag som hotel. Tonet litografi på karton. Mindre lukket revne i ned. h. hjørne samt nogle få skyggeagtige streger i billedet. Velegnet til indramning m. passepartout. "Prospecter af danske Herregaarde" udkom som hæfter over en årrække. Her fra 11. binds 2. hæfte.(1859). J.F. Richard (1819-95) var prospektmaler og tegner. Hans topografiske skildringer var prægede af stor præcision, som gør dem velegnede som topografiske og bygningshistoriske kilder.

Sælges af: Antikvariatet Gorm den Gamle

Pris: Kr. 219,00

Læg i kurv

Viser 51-100 af 16054 titler

Næste  FørsteForrigeSidste